Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604112

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604112

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604112
Onderwerp Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:32:29
Onderwerp Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PB Niersman-Olde Engberink, 078 770 4739
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1521259
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen, samen met de gemeente en de kinderopvangorganisaties een vestigingsplan opgesteld. Dit vestigingsplan wordt bij doordecentralisatie het uitgangspunt van handelen. De financiële consequenties zijn doorgerekend in een eerste businesscase en geven vertrouwen. Vooruitlopend op de doordecentralisatie (planning 1 januari 2017) hebben schoolbesturen daarom gevraagd om nu al verantwoordelijkheid ten aanzien van de jaarschijven tot de doordecentralisatie op zich te mogen nemen. Omdat dit aansluit bij het beleid van de gemeente om de verantwoordelijkheid, waar mogelijk en verantwoord over te dragen aan het maatschappelijk middenveld, wordt voorgesteld de schoolbesturen voor de uitvoering van de tweede jaarschijf de verantwoordelijkheid. Het gaat hierbij voor de tweede jaarschijf om een bedrag van € 1.460.140,-.

Gepubliceerd 26-11-2015