Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604112

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604112

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604112
Onderwerp Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:32:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype RAADSbesluit - I Programma Tweede jaarschijf vestigingsplan Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel I - Voorblad BWNR 216004 tweede jaarschijf.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel I - BWNR 216004 rubriek 6_2e jaarschijf.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel I - BWNR 216004 rubriek 7_2e jaarschijf.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage bij raadsvoorstel - I Programma Tweede jaarschijf vestigingsplan.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1521259 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1530081 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet Voorblad stukken