Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604112

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604112

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604112
Onderwerp Instemmen met het programma Tweede jaarschijf vestigingsplan en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:32:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit stuk te agenderen als hamerstuk in de raad van 15 december 2015.