Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604110
Onderwerp Raadsinformatiebrief over proces herijking
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:33:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over proces herijking
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 33 - Integraal Huisvestingsplan (IHP) en onderwijshuisvesting
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PB Niersman-olde Engberink 078 770 4739
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1521259
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten in het proces van de herijking onderwijshuisvesting. De eerste doorrekening van de businesscase (onderwijshuis)vestigingsplannen heeft een haalbare uitkomst opgeleverd. Deze uitkomst legitimeert een verdere uitwerking van de vraag of doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht van de onderwijshuisvesting haalbaar is.

Gepubliceerd 26-11-2015