Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604110
Onderwerp Raadsinformatiebrief over proces herijking
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 26-11-2015 14:33:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad van 15 december 2015.