Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600491

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600491

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600491
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 770 4922
Datum B&W Besluit 17-11-2015
Gerelateerde zaak 1517285
Agendacommissie 08-12-2015
Termijn agenda in afwachting nieuwe spelregels EPV
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de effecten van de ingetrokken motie nr. 34 inzake "stijging parkeertarieven".

Gepubliceerd 03-12-2015