Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600491

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600491

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600491
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 juni 2016 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven voor de raad (28 juni) ter kennisname aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD komt met een alternatief voorstel voor de wijze waarop de parkeertarieven worden vastgesteld, brengt dat in bij de behandeling van de EPV (april/mei) in de commissie Bestuur en Middelen. De raadsinformatiebrief wordt bij deze discussie betrokken.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de aangekondigde set nieuwe spelregels rond het EPV. De politieke vraag luidt: zijn de huidige spelregels omtrent jaarlijks vaststellen van de parkeertarieven in relatie tot inflatiecorrectie de meest optimale vorm of zijn andere alternatieven wenselijker? Afhankelijk van het voorstel zal dit in de commissie bestuur & middelen danwel fysieke leefomgeving besproken worden.