Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600479
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2015 16:57:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van BVD legt een stemverklaring (meningsvorming) af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 januari 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter geeft aan dat de politieke vraag van BvD in een breder kader gezien moet worden. Hoort deze taak of dit project niet bij het consortium en hoe wordt het project bekostigd.


De commissie bespreekt de mogelijkheid van het uitrollen van het project over de stad en de mogelijkheden om het project in te bedden in andere lopende trajecten. Deze onderwerpen worden nader onderzocht en zullen bij de kadernota mogelijk terugkomen.


De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de gemeenteraad van 16 februari 2016 te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in nader te bepalen commissie op verzoek van BVD en PvdA.


Politieke vraag BVD: Hoe zien we de rol (en bekostiging) van het consortium. Politieke vraag PvdA: Hoe ver gaan we mee in het brandweer effect (nooit kunnen bezuinigen vanwege de (potentiele) levens die gered worden)?