Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600479
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2015 16:57:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken Doe ff Gezond 2015
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A van Moorst, 078 770 4380
Datum B&W Besluit 17-11-2015
Gerelateerde zaak 1520966
Agendacommissie 08-12-2015
Termijn agenda Bespreken in een nader te bepalen commissie
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het programma Doe ff Gezond nadert het einde van de formele looptijd (31/12/2015). De integrale aanpak om de jeugd in Dordrecht West op een gezond gewicht te krijgen heeft in de afgelopen jaren bewezen effectief te zijn. De doelstelling om voor 2015 een trendbreuk te realiseren in de toename van overgewicht en inactiviteit bij kinderen en jongeren wonend in Dordrecht West is meer dan gehaald. Het percentage kinderen met overgewicht is in het betreffende gebied zelfs gedaald. Dit is gerealiseerd door de inspanningen van de vele betrokken partijen, de doelgroep zelf en de landelijke ondersteuning van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Dordrecht wordt landelijk veelvuldig benoemd als beste voorbeeld qua aanpak, activiteiten en resultaten. Het programma is in de afgelopen jaren ondanks een terugloop in middelen vooruitgegaan. Het steeds effectiever inzetten op de doelgroepen en het steeds meer onderdeel maken van reguliere inzet van betrokken partners hebben dit bewerkstelligd. De eerste periode van het programma loopt ten einde, maar we zijn er nog niet. Voor de komende jaren willen wij bestendigen wat reeds is bereikt. Het is belangrijk dat het beleid rond gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt op de Doe ff Gezond scholen, kinderdagverblijven en andere locaties waar wij mee samen werken, maar ook bij de mensen thuis. Ter ondersteuning en versterking, willen wij de samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht verlengen met drie jaar. Door het verstevigen van Publiek Private Samenwerking willen we ook dat bedrijven zich gaan committeren met onze aanpak, ter verbreding van het draagvlak en mogelijke financiering van interventies. Wij hebben de ambitie om meer in te steken op ouderbetrokkenheid en te zoeken naar een effectieve aanpak voor de 12+ groep, maar kunnen dat alleen als er aanvullende financiering gevonden wordt. Uitbreiding naar de rest van de stad en zelfs de regio gloort nog verder aan de horizon. Voor de komende projectperiode wordt in kaart gebracht wat eenvoudig en kostenneutraal, dan wel tegen vergoeding, gedeeld kan worden aan kennis, expertise en materialen. Zowel lokaal, regionaal, als landelijk, via Jongeren Op Gezond Gewicht. Voor het jaar 2016 zijn voldoende financiƫle mogelijkheden om hetgeen in Dordrecht West bereikt is te kunnen bestendigen. De mogelijkheden tot uitbreiding vanaf 2017 wordt onderzocht.

Gepubliceerd 23-11-2015