Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600470

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600470

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600470
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Vrieseplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Vrieseplein
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JAEM van Loon, 770 4623
Datum B&W Besluit 17-11-2015
Gerelateerde zaak 1519343
Agendacommissie 8-12-2015
Adviescommissie 15-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Vrieseplein is opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsprogramma 2016 van Stadsbeheer. Het is technisch noodzakelijk het plein te herbestraten. Voor de inrichting van het plein worden één of meer inrichtingsplannen gemaakt door een werkgroep bestaande uit bewoners van enkele aanliggende panden van het plein en andere belanghebbenden. Met veel enthousiasme en inzet wordt er gewerkt om tot een door iedereen gedragen inrichtingsplan te komen. Het plein is één van de drie projecten die onder de noemer van Dordt aan Zet wordt aangepakt. Met deze aanpak wordt gestreefd naar een inrichting van het plein, die aansluit op de gebruikswaarden van belanghebbenden. In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen die genomen worden.

Gepubliceerd 03-12-2015