Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600460

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600460

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600460
Onderwerp Raadsinformatiebrief over financieel afronden project Het Hof van Nederland
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 23-11-2015 16:56:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over financieel afronden project Het Hof van Nederland
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 23 - Hofkwartier
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G van Oost, 078 770 4274
Datum B&W Besluit 17-11-2015
Gerelateerde zaak 1518150
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In voorliggende raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de financiële afronding van het project Het Hof van Nederland. Het Hof van Nederland is op 27 april 2015 geopend door de Koning en de Koningin, en per 28 april 2015 toegankelijk voor bezoekers. In de maanden na de opening is nog sprake geweest van nazorg op het gebied van de bouw, de inrichting en de installaties, welke is gecoördineerd vanuit het project. Deze nazorgactiviteiten zijn afgerond. Een en ander betekent dat het project Het Hof van Nederland bij het opmaken van de jaarrekening per 31 december 2015 definitief financieel afgerond kan worden. In deze notitie geven we de voorlopige financiële stand voor project Hof van Nederland weer.

Gepubliceerd 23-11-2015