Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600411

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600411

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600411
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht Energiehuis en het Lijnbaangebied
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2015 13:23:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel (tegen: SP).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vraagt de portefeuillehouder of de privacy impactanalyse toegestuurd kan worden. De portefeuillehouder geeft aan dat hij het zal toesturen.


Op voorstel van de SP besluit de commissie dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december. De politieke vraag hierbij is: wat is de noodzaak voor deze hoeveelheid camera's?