Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597270

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597270

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597270
Onderwerp Instemmen met Initiatiefvoorstel van de Fractie Beter voor Dordt 'Open de deuren'
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 14:33:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel (tegen: CU/SGP en VSP).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel als bespreekstuk te agenderen in de raadsvergadering van 15 december 2015.