Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597188
Onderwerp Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 16:07:58
Onderwerp Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Kromkamp, 078 770 4907
Datum B&W Besluit 10-11-2015
Gerelateerde zaak 1509487
Adviescommissie 24-11-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De stichting Energiehuis heeft medio 2014 bij de gemeente aangegeven in financiële problemen te verkeren. Daarop is onderzoek gedaan naar de oorzaken en zijn aanbevelingen gedaan. In dit raadsvoorstel wordt u nader geïnformeerd over het voorstel van stichting Kunstmin om de exploitatie van het Energiehuis over te nemen. Daarbij worden ToBe en Bibelot, nu nog medebestuurders in de stichting, onderhuurders. De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbegroting voor de exploitatie van het Energiehuis. Daarbij is gebleken dat de kosten van de exploitatie van het gebouw hoog zijn. In de nieuwe exploitatie krijgen alle gebruikers de werkelijke lasten doorberekend. ToBe zal de voor de lastenstijging een oplossing moeten vinden binnen het reorganisatieplan en Kunstmin ziet kans om dit binnen de lopende begroting op te vangen. Bibelot en Hollands Diep hebben die mogelijkheden onvoldoende. De stichting Energiehuis wordt in 2016 opgeheven. Om de tekorten aan te zuiveren wordt voorgesteld een bijdrage van de gemeente te doen vanuit de Post Onvoorzien. De gemeente en de partners in het energiehuis hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken dat het Energiehuis de komende jaren een levendige plek in de Dordtse samenleving is. Er is wederzijds vertrouwen dat de nieuwe organisatie en exploitatie toekomstbestendig zal blijken te zijn.

Gepubliceerd 12-11-2015