Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597188
Onderwerp Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 16:07:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 215037 Voorblad.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215037 - Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 2.2 Meerjarenbegroting 2016-2019 Energiehuis_def.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1509487 B&W besluit
Icoon voor documenttype Inspraakbijdrage dhr. A. van Loon Commissievergadering 24-11-2015 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1523356 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M12 Motie Energiehuis.pdf Motie
Icoon voor documenttype Toelichting op politieke vraag GL Algemeen
Icoon voor documenttype M11 Motie ToBe.pdf Motie