Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597188
Onderwerp Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 16:07:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Motie 11 is aangenomen en motie 12 is ingetrokken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dhr. Van Loon (horeca ondernemer) spreekt in.


Wethouder geeft aan dat bestuurlijk per kwartaal, en waar nodig maandelijks,  gerapporteerd zal worden. Met de raad zal halfjaarlijks de informatie gedeeld worden, tenzij de situatie vraagt om meer directe informatievoorziening.
 
Besluit: Bespreekpunt middagraad 15 december.