Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597188
Onderwerp Kennisnemen van de nieuwe exploitatie van het Energiehuis en het beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 16:07:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M12 Motie Energiehuis
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 15-12-2015
Motietekst:
Verzoekt het College van B&W om: 1. Te onderzoeken onder welke voorwaarden de gehele huisvestingslast van het Energiehuis ten laste kan worden gebracht van de begroting 2. In het onderzoek de mogelijke negatieve gevolgen te betrekken en hier een oplossing voor aan te geven
M12 Motie Energiehuis.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M11 Motie ToBe
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 15-12-2015
Motietekst:
Verzoekt het College van B&W om: 1. te bewerkstelligen dat zoveel als mogelijk van de activiteiten na 1 januari 2016 door kunnen gaan;
M11 Motie ToBe.pdf
Stand van zaken: