Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597147
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2015 13:17:16
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00 Gemeenteraad
Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving