Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597147
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2015 13:17:16
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 158 - Westelijke Dordtse Oever
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271 / W van der Linden, 770 4843
Datum B&W Besluit 10-11-2015
Gerelateerde zaak 1508861
Adviescommissie 17 november 2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In vervolg op eerdere besluitvorming in uw raad op 23 september 2014 over een breed pakket aan voorstellen in het kader van het programma WDO wordt u in deze brief geïnformeerd over de inhoud van het ontwerp milieueffectrapport en een tweetal voorontwerpbestemmingsplannen: 'Dordtse Kil IV' en 'Rijksweg A16/N3'. Tevens treft u een korte update aan van de algehele voortgang van het programma WDO.

Gepubliceerd 16-11-2015