Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597147
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2015 13:17:16
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype RIB inzake de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N Plan- en project MER Bijlage
Icoon voor documenttype Samenvatting MER DK IV en A16 N3 okt 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP A16 N3 regels (versie 15okt2015) Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP A16 N3 toelichting (versie 15okt 2015) Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP A16 N3 verbeelding (versie 15okt2015) Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP DK IV regels (versie 19okt2015) Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP DK IV toelichting (versie 19okt2015) Bijlage
Icoon voor documenttype VOBP DK IV verbeelding (versie 15okt2015) Bijlage
Icoon voor documenttype 20151116 concept memo aan fractie CU/SGP inz vragen bij bestemmingsplannen Algemeen
Icoon voor documenttype 17112015 presentatie raadscommissie Bestemmingsplannen en MER Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage Brief van Milieudefensie over problematiek N3. bestemmingsplan reconstructie N3 en Kil 4 Bijlage
Icoon voor documenttype M08 Motie Duurzaam Kil 4.pdf Motie