Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597147
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2015 13:17:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M8 Motie Duurzaam Kil4
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: - De vastgestelde ambitie herkenbaarder terug te laten komen in het Bestemmingsplan van Kil IV; - Alle ruimte uit de structuurvisie en de MER te benutten.
M08 Motie Duurzaam Kil 4.pdf
Stand van zaken: