Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596707

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596707

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596707
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025)
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 11:05:04
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 15-12-2015
Gepubliceerd 12-11-2015