Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596707

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596707

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596707
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025)
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2015 11:05:04
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit I bekrachtiging geheimhouding Voorlopige Prognose 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel voorlopige Prognose Grondbedrijf (Risnr. 1596025) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtiging geheimhouding bijlage Grondbedrijf Raadsbesluit