Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596044

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596044

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596044
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Booij, 078 770 4659 / AS Wolt-Meijer, 078 770 4311
Datum B&W Besluit 10-11-2015
Gerelateerde zaak 1516992
Agendacommissie 8-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De nota Openbare Verlichting 2014-2023 "licht waar het moet, donker waar het kan", is in 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en geeft richting aan de gemeentelijke ambities op het gebied van het beleid en beheer van de openbare verlichting. Destijds is afgesproken, mochten ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing hiertoe aanleiding geven, het huidige beleid binnen de vastgestelde kaders aan te passen en de gemeenteraad hierover te informeren. Meer recente (technologische) ontwikkelingen op het gebied van LED-verlichting, maken het nu mogelijk en meer aantrekkelijk om binnen het bestaande budget voor openbare verlichting de standaard invoering van LED-verlichting te gaan realiseren. Concreet betekent dit dat de huidige uitgangspunten voor de toepassing van openbare verlichting, duurzaam beheer en energiebesparing, worden aangevuld met gelijkblijvende of betere verlichting door de standaard invoering van LED-armaturen bij vervangingen en ingrijpende wijzingen in de openbare verlichting.

Gepubliceerd 03-12-2015