Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596044

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596044

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596044
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake Openbare Verlichting Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Samenvatting Landelijk energieakkoord Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Overzicht resultaten energiebesparing en prognose energiebesparing gemeente Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Financieel (meer)jarenoverzicht Openbare Verlichting Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Jaarplan vervangingen 2016 Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Concept protocol participatie openbare verlichting Algemeen