Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596025

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596025

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596025
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2015 16:05:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit I bekrachtiging geheimhouding Voorlopige Prognose 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit II Voorlopige Prognose 2016 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorlopige Prognose 2016.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215038 prognose r-6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215038 prognose r-7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Presentatie financiele positie GBD prognose Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1516011 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage Grondbedrij Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1522263 Raadsbesluit