Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1596025

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1596025

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1596025
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose Grondbedrijf 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2015 16:05:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De prognose van het grondbedrijf wordt in beslotenheid gepresenteerd aan de commissie.


De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.