Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1595667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1595667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1595667
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2015 15:27:55
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 078 770 4800
Datum B&W Besluit 10-11-2015
Gerelateerde zaak 1517310
Raad 19-01-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raad van de gemeente Dordrecht wordt voorgesteld om onder voorwaarden in te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze voorwaarden zijn: 1. Dit beleidsplan wordt onderschreven qua de huidige taken, de daarbij beoogde maatschappelijke effecten en op het huidig niveau van uitvoering van die taken; Voor het realiseren van nieuwe taken c.q. beleidsintensiveringen uit dit MJBP geven wij vooralsnog geen toestemming, tenzij deze geconcretiseerd en voorzien worden van door het Algemeen Bestuur goedgekeurde dekkingsplannen. 2. De raad ontvangt een geactualiseerde herziene begroting 2016. 3. De kanttekeningen uit de zienswijze worden in het meerjarenbeleidsplan verwerkt. 4. Het college laat de dienst weten dat de gemeente Dordrecht op dit moment niet vooruit wil lopen op de positionering van de toezichtfunctie op de uitvoering van de Wmo en Jeugd.

Gepubliceerd 17-11-2015