Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1595667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1595667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1595667
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2015 15:27:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD zienswijze MJBP.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Conceptbrief RAAD zienswijze MJBP.doc Bijlage
Icoon voor documenttype MJB versie zienswijzen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Begeleidende brief MJBP DG&J Bijlage
Icoon voor documenttype Nota van verantwoording versie zienswijzen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1517310 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze (getekend) Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1521923 Raadsbesluit