Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1595667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1595667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1595667
Onderwerp Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-11-2015 15:27:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 januari 2016 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen.
In reactie op een gevraagde toezegging geeft de wethouder aan dat betrokkenheid bij de controlerende en kaderstellende taak binnen het bestaande beleid is geborgd. De manier waarop dit vorm krijgt wil hij echter niet van te voren al vastleggen.