Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592699

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592699

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592699
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:24:02
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Hoff, 078 770 4837
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1510918
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op initiatief van de gemeente Dordrecht is in 2013 een traject gestart om te komen tot een definitief plan voor de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel. De contractpartijen rondom de vervroegde sluiting en eindafwerking zijn het eens geworden over het inrichtingsplan voor de recreatieve inrichting. Zoals eerder toegezegd willen wij uw raad en de omgeving betrekken bij het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan wordt gepubliceerd en is via de website van de gemeente te raadplegen. Eenieder kan de komende weken reageren op het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan wordt in opdracht van het afbouwbedrijf verder uitgewerkt tot een bestek, dan wel direct in een design & construct aanbesteed. De door de gemeente positief beoordeelde reacties kunnen worden meegenomen bij de ingebruikname van het recreatieterrein in 2023. Indien de reacties aanleiding geven om het landschapsontwerp aan te passen, dan kan dat pas na overeenstemming met het afbouwbedrijf. Eventuele aanpassingen moeten binnen het beschikbare budget passen; er is geen geld beschikbaar voor aanvullende wensen.

Gepubliceerd 02-12-2015