Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592699

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592699

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592699
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2015 14:24:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De fractie PvdA benadrukt dat ze een raadsvoorstel van het college verwacht indien de bepalingen over het vervreemdingsverbod (en de rol van de gemeenteraad daarbij) worden aangepast.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Eelco Hoff geeft een toelichting op het Landschapontwerp voor de Merwedeheuvel. Vervolgens stellen de aanwezigen enkele toelichtende vragen over omheining, de afvoer van water, de aansluiting op de rest van de omgeving, de afspraken met het afbouwbedrijf, het beheer en over plusopties. Ten aanzien van die laatste twee punten geeft de wethouder aan dat die de komende jaren concreet zullen gaan worden. Vooralsnog wordt gestart met de aanleg van dit ontwerp. Als t.z.t. blijkt dat er wensen zijn voor plusopties, zal hij met een voorstel naar de raad komen. Ten aanzien van het beheer zijn tot dusverre slechts oriënterende gesprekken gevoerd. Dit wordt komend jaar nader uitgewerkt. De commissie geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd en geen aanvullende aandachtspunten te hebben voor de wethouder.