Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592671
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1511842
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De aanleiding voor het bestemmingsplan "Stadswerven" is de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen elke tien jaar te actualiseren. Het huidige bestemmingsplan "De Stadswerven" is op 1 maart 2005 vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is enerzijds een actualiseringsplan en anderzijds een ontwikkelplan. Het beoogt nieuwbouw mogelijk te maken op de Kop van de Staart. Over het voorontwerp van dit plan is inspraak gehouden en overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening gevoerd. De reacties hebben aanleiding gegeven om het bestemmingsplan op enkele onderdelen aan te passen. Het plan wordt nu als ontwerp ter inzage gelegd.

Gepubliceerd 03-12-2015