Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592671
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Verbeeldingontwerp Algemeen
Icoon voor documenttype Regelsontwerp Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichtingontwerp Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage2 Actualisatie flora- en faunaonderzoek Stadswerven Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage1 Milieuadvies Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage3 Notitie inspraak- en overlegreacties Algemeen