Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592671
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast wordt de heer Barone uitgenodigd om in te spreken. Er zal geen inhoudelijke bespreking plaatsvinden.