Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592588

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592588

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592588
Onderwerp Vaststellen Nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Vaststellen Nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JL Slager, 770 4878 / VPF Wiegerinck, 770 4883
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1509820
Agendacommissie 8-12-2015
Adviescommissie 08-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben besloten het gemeentelijk erfpachtbeleid te wijzigen door het vaststellen van de Nota Erfpachtbeleid 2015. Wij hebben tevens besloten beleid vast te stellen met betrekking tot de uitgiften van motorbrandstofverkooppunten. Wij stellen uw raad voor het beleid betreffende beide onderwerpen te bekrachtigen.

Gepubliceerd 03-12-2015