Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592588

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592588

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592588
Onderwerp Vaststellen Nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen de nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen de nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit vaststellen erfpachtbeleid en beleid mbvp's Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Erfpachtbeleid 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Uitgiftebeleid motorbrandstofverkooppunten 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1509820 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1518931 Raadsbesluit