Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592588

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592588

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592588
Onderwerp Vaststellen Nota erfpachtbeleid 2015 en de nota beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De fracties van BVD en PvdA hadden een aantal (technische) vragen en opmerkingen n.a.v. dit stuk (o.a. wat betreft tussentijdse verkopen, het recht bij huur en bij recht op erfpacht, bloot eigendom).


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 13 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van dhr. Tutupoly wordt dit stuk besproken in de commissie. De politieke vraag luidt: Welke consequenties heeft de erfpachtnota voor de verkoopbaarheid en financierbaarheid van de opstallen van de erfpachter op gemeentelijke erfpachtgronden?

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie verzoekt dit raadsvoorstel door te geleiden naar de commissie bestuur & middelen.