Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592406

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592406

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592406
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Mantelzorg 2015-2016
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2015 16:52:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Mantelzorg 2015-2016
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 129 - Mantelzorg
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 078 770 4800
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1505357
Agendacommissie 08-12-2015
Termijn agenda Afgekeurde RIB, wachten op RV 1ste kwartaal 2016 toezegging
Adviescommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Tot 2015 verstrekte het rijk een mantelzorgcompliment van € 200.- als blijk van waardering. Mensen met de AWBZ-indicatie zorg aan huis konden jaarlijks één mantelzorger opgeven, die in aanmerking kwam voor het mantelzorgcompliment. Met de komst van de Wmo 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor mantelzorgwaardering. In deze informatiebrief wil het college u informeren hoe deze nieuwe taak wordt vormgegeven. Het college richt een mantelzorgcatalogus in waaruit mantelzorgers een vorm van waardering kunnen kiezen. De catalogus wordt met verschillende producten en diensten gevuld, die de meest praktische ondersteuning aan mantelzorgers bieden. Daarnaast gaat het college de mantelzorgondersteuning versterken en beter laten aansluiten op de werkelijke behoeften van mantelzorgers. In een onderzoek, dat begin dit jaar onder de Dordtse mantelzorgers is uitgevoerd, zijn deze behoeften in kaart gebracht. Het college gaat aan de slag met de aanbevelingen uit dit onderzoek, die zich richten op de vier aandachtspunten voor lokaal mantelzorgbeleid: vinden, verlichten, versterken en verbinden.

Gepubliceerd 11-11-2015