Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592385

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592385

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592385
Onderwerp Vragen aan het college
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 12:43:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie Beter voor Dordt stelt twee vragen naar aanleiding van het schietincident in de Biesbosch. Gevraagd wordt of het college kan aangeven waarom er niet adequaat gereageerd is na de melding van het afvuren van schoten? Daarnaast is gevraagd of de portefeuillehouder kan aangeven welke maatregelen hij gaat treffen om de aanwezigheid van illegale wapens in Dordrecht aan te pakken.


De portefeuillehouder geeft aan ook opheldering te willen over dit incident. In overleg met de politie zal dit besproken worden. De portefeuillehouder zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de verloop van dit gesprek. Met betrekking tot de tweede vraag geeft de portefeuillehouder aan voorstander te zijn van preventief fouilleren. Voor het overige betreft dit een taak van de politie. Het controleren hierop is geen basis taak van de basispolitie. Dit is elders binnen de politie georganiseerd. Hierover kan de commissie, indien gewenst, in vertrouwelijkheid over geïnformeerd worden.