Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592303

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592303

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592303
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van Kadernota naar Begroting
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 11:26:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van Kadernota naar Begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 078 770 5027
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1512748
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van Agenda voor de Stad zoeken we naar een nieuwe balans in de verhouding tussen gemeente, inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Via dit voortgangsbericht rapporteren we over de voortgang op de inhoudelijke veranderopgaven en besparingsvoorstellen uit Agenda voor de Stad. Het traject rondom kleine subsidies hebben we eerder aangemerkt als besparingsvoorstel. Gelet op het karakter van dit traject het "resetten" van onze subsidiesystematiek kiezen we ervoor dit traject toe te voegen aan de veranderopgaven. Inhoudelijke uitwerking van veranderopgaven en besparingsvoorstellen doen we in nauw overleg met partners (inwoners, ondernemers, maatschappelijk middelenveld) in de stad. We verwachten deze uitwerking in de eerste helft van volgend jaar, in aanloop naar de Kadernota 2017, aan u voor te leggen.

Gepubliceerd 05-11-2015