Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592303

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592303

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592303
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgangsbericht Agenda voor de Stad - van Kadernota naar Begroting
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 11:26:38
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft aan meer concrete informatie te willen ontvangen van het college over de voortgang van Agenda voor de Stad. Op de wijze waarop nu wordt gerapporteerd dreigt Agenda voor de Stad te verzanden in een platte bezuinigingsopgave terwijl de insteek was een verandering in de werkwijze te kunnen realiseren.