Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592259
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2015 16:37:18
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 078 770 4716
Datum B&W Besluit 03-11-2015
Gerelateerde zaak 1511526
Agendacommissie 08-12-2015
Adviescommissie 08-12-2015
Toelichting

Per 01-01-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. De 'Verordening Jeugdhulp Dordrecht' bevat de regels hiervoor en is eind 2014 door uw raad vastgesteld Uit een evaluatie is naar voren gekomen dat de Verordening Jeugdhulp in grote lijnen voldoet, de regels ter toepassing en uitvoering van de Verordening Jeugdhulp zijn voor verbetering vatbaar. Daarom is een aanpassing doorgevoerd.

Gepubliceerd 11-11-2015