Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592259
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2015 16:37:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beleidskader vervoer in de jeugdhulp zhz def.docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1511526 B&W besluit
Icoon voor documenttype Nadere regels uitvoering jeugdhulp B&W besluit
Icoon voor documenttype Beleidsregels toepassing Verordening Jeugdhulp B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1518632 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Toelichting Verordening Jeugdhulp 2016 Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie