Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1592259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1592259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1592259
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2015 16:37:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de middagraad van 15 december 2015.  


Wethouder zegt toe met een raadsinformatiebrief te komen die bespreekt hoe er aan de cliënten participatie zal worden vormgegeven.  
Overzicht van het aantal bezwaarschriften tegen beschikkingen zal door de wethouder geleverd worden. Evenals het jaarverslag van de vertrouwenspersoon.  
De commissie praat in de volgende 3D avond door over de tevreden/ontevredenheid van cliënten. De ontwikkeling rondom de PGB zal daarbij betrokken worden.