Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1591805

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1591805

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1591805
Onderwerp Vragen aan het college
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 12:42:42
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Koene vraagt wanneer de vereniging Goed Af antwoord kan verwachten op haar brief (RIS 1556135). De brief is gericht aan raad. In de besloten commissievergadering van 13 oktober 2015 is hierover gesproken. De commissie vraagt het college de brief te beantwoorden en ontvangt graag een afschrift van deze brief. De commissiegriffier zal dit verder oppakken.