Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1590552

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1590552

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1590552
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2015 17:03:55
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Onderstaande vragen van GroenLinks zullen schriftelijk beantwoord worden:


- wat is de stand van zaken betreffende de inkoop van de dagactiviteitencentra voor 2016 door de DG&J?
- hoe verlopen de indicaties vanuit de jeugdteams, zijn er verandering ten opzichte van de indicaties vanuit het CIZ?
- heeft de gemeente Dordrecht al haar informatie ingeleverd die de SVB nodig heeft om de persoonsgebonden budgetten voor 2016 te betalen aan zorgverleners?


Het CDA heeft opgemerkt dat bij de verdeling van goederen aan de vluchtelingen erg bureaucratisch gehandeld wordt. De vraag of dat wat humaner kan. Wethouder geeft het signaal door en zal een meer ruimhartige aanpak stimuleren.