Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1588992

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1588992

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1588992
Onderwerp Hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 15:22:44
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 januari 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Stoelinga geeft namens de ontwikkelaars een presentatie over de geplande hotelontwikkeling op het Vrieseplein / Blekersdijk. De heer Stoelinga gaat in op het proces dat is doorlopen, op de wijzigingen die in het plan zijn doorgevoerd en laat enkele schetsen zien van de toekomstige situatie. De heer Stoelinga realiseert zich dat je met een dergelijke ontwikkeling in de stad nooit iedereen 100% tevreden kunt maken, maar meent dat er goed naar omwonenden is geluisterd en dat er nu een haalbaar plan ligt. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen over de parkeervoorzieningen, over de status van de oude loods, over het aantal kamers en over de verkeersbewegingen. Vervolgens spreken de heren Prince en Van Veen in. Deze bewoners wijzen op de nadelen die zij als gevolg van deze ontwikkeling zullen ervaren (slechter bereikbaar aan de achterkant, minder licht in het huis, geluidsoverlast van de installaties en mogelijke schade tijdens de bouw). De wethouder geeft vervolgens aan dat het college voornemens is het plan mogelijk te maken middels een wijziging van het bestemmingsplan. Dit voorstel zal op korte termijn aan de raad worden voorgelegd. Parallel aan dit traject zal de wethouder in beeld brengen wat de mogelijke varianten zijn met betrekking tot de loods (sloop, verplaatsen, renoveren).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met de presentatie. Bewoners  / omwonenden krijgen gelegenheid om in te spreken. De fractie D66 merkt op dat het niet enkel een presentatie is, maar dat fracties ook gelegenheid moeten hebben hun mening over de plannen te geven.