Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1588924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1588924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1588924
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 14:41:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Memo Aanpak aanpassing Nota's a.g.v. BBV-wijzigingen Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Opening, mededelingen en vaststellen agenda Voorblad stukken