Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1588021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1588021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1588021
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 18-11-2015 14:54:06
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Tijdens de rondvraag maakt de heer Bakker, voorzitter van het Platform Spoor en Geluid gebruik van de gelegenheid om een kort statement te maken.


(MH 8/12 De heer Bakker geeft aan het een goed initiatief te vinden dat de commissie zich heeft laten informeren. Zelf is hij al meerdere jaren als bezorgde burger actief betrokken. Hij verzoekt de gemeente om samen met de burgers de knelpunten over het voetlicht te blijven brengen. De veiligheid is weliswaar toegenomen, maar nog steeds ruim boven het normale. De veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed door snelheid. Graag daar in gezamenlijkheid acties op ondernemen)